ĐIỆN BIÊN HỘ NGHÈO NHẬN BÒ LIỆU CÓ THOÁT NGHÈO? KỲ 1: THẤP THỎM LO BÒ ỐM.

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 16,914

Ngày đăng: 28/09/2020

ĐIỆN BIÊN HỘ NGHÈO NHẬN BÒ LIỆU CÓ THOÁT NGHÈO? KỲ 1: THẤP THỎM LO BÒ ỐM.

Để thực hiện mục tiêu Ngày 10 tháng 7 năm 2020, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên có quyết định số 765 phê duyệt dự án “Nuôi bò cái giống bò vàng địa phương cho xã Chiềng Đông”; đây là Tiểu dự án 2 thuộc chương trình 135 –“Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo”. Tuy nhiên, nhận xong bò mà các hộ nghèo và cận nghèo ở bản Cộng xã Chiềng Đông lại lo ngay ngáy vì lo bò ốm và gánh thêm trên vai một khoản nợ. Hộ nghèo nhận bò liệu có thoát nghèo, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của PV THQH Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?