KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 5 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,035

Ngày đăng: 18/09/2020

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 5 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 5 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?