LÀO CAI CAM KẾT GIẢM SỬ DỤNG SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,630

Ngày đăng: 18/09/2020

LÀO CAI CAM KẾT GIẢM SỬ DỤNG SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN

Chủ trương “ Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường và không thu hút đầu tư bằng mọi giá”. Tỉnh Lào Cai đã ban hành đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa; kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.Trong đó, đặc biệt trú trọng đến kiểm soát nguồn chất thải, từng bước thay đổi, ứng dụng công nghệ sản xuất sạch. Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được gom xử lý lên đến 95%; dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%. Vũ Thắng, Hồng Ngọc/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?