LUÔN LẮNG NGHE THẤU HIỂU NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,132

Ngày đăng: 18/09/2020

LUÔN LẮNG NGHE THẤU HIỂU NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hơn 1.500 đại biểu, đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?