NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ Y TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,537

Ngày đăng: 17/09/2020

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ Y TẾ

Quản lý y tế, quản lý bệnh viện không chỉ đơn thuần là chuyên môn, mà đòi hỏi quản lý toàn diện, trong đó có quản lý các nguồn lực, bao gồm quản lý tài chính, quản lý nhân lực, cơ sở hạ tầng, quản lý hệ thống điều phối chính sách. Sự thiếu hụt chưa được đồng bộ đầy đủ về kỹ năng quản lý, về khoa học quản lý lãnh đạo cũng ảnh hưởng chung đến ngành y tế không những về mặt quản lý mà cả hiệu quả ứng dụng và chuyên môn…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?