NHIỀU BĂN KHOĂN KHI TÁCH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2008

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,476

Ngày đăng: 15/09/2020

NHIỀU BĂN KHOĂN KHI TÁCH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2008

Thảo luận về Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) chiều nay, trong khi đại diện các Bộ khẳng định cần thiết tách Luật giao thông đường bộ 2008 thành 2 dự án luật là Dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự án luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì đa số các thành viên Thường vụ Quốc hội lại băn khoăn về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi), sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, sự chồng chéo giữa hai luật

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?