SƠN LA ĐIỀU TRỊ CHO CÁC BỆNH NHÂN HIV/AIDS CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,991

Ngày đăng: 17/09/2020

SƠN LA ĐIỀU TRỊ CHO CÁC BỆNH NHÂN HIV/AIDS CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

Thưa quý vị và các bạn! Từ năm 2017, các tổ chức quốc tế cắt giảm việc tài trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, nếu còn thì chủ yếu hỗ trợ về kỹ thuật. Do đó, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là công tác điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS bị ảnh hưởng rất lớn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?