BIẾN ĐẤT THÙNG VŨNG THÀNH ĐIỂM ĐẾN TRẢI NGHIỆM, HỌC TẬP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,224

Ngày đăng: 22/01/2021

BIẾN ĐẤT THÙNG VŨNG THÀNH ĐIỂM ĐẾN TRẢI NGHIỆM, HỌC TẬP

Xã Phù Đổng, nằm ở phía Bắc huyện Gia Lâm, là một vùng đất cổ trong hành lang “tam Cổ” (Cổ Loa, Cổ Pháp, Cổ Bi). Nhờ đó, Phù Đổng mang trong mình lớp trầm tích văn hóa được bồi lắng qua bao thế hệ với những phong tục, tập quán truyền thống phong phú. Cùng với bề dày văn hóa, lịch sử, Phù Đổng còn sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi để sản xuất nông nghiệp, gắn với phát triển du lịch, tạo ra những điểm đến thú vị trên vùng đất lúa khai thác kém hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?