CẦN LÀM RÕ VẤN ĐỀ ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT PHIM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,835

Ngày đăng: 20/01/2021

CẦN LÀM RÕ VẤN ĐỀ ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT PHIM

Làm việc với Đoàn khảo sát của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN&NĐ của QH chiều nay, đại diện hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ và Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam đã nêu nhiều vướng mắc, hạn chế trong quá trình thi hành Luật điện ảnh thời gian qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?