ĐỂ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG LÀ KHÂU CHIẾN LƯỢC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,021

Ngày đăng: 23/01/2021

ĐỂ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG LÀ KHÂU CHIẾN LƯỢC

Sau 35 năm đổi mới và đặc biệt trong vòng 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 được đề ra tại Đại hội lần thứ 11 của Đảng, hệ thống hạ tầng giao thông Việt Nam chứng kiến sự phát triển vượt bậc. Xây dựng kết cấu hạ tầng trong đó, chủ yếu là hạ tầng giao thông tiếp tục là 1 trong các khâu đột phá chiến lược được nêu trong Văn kiện Đại hộ lần thứ 13 của Đảng. Trong điều kiện nguồn vốn có hạn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên chọn ra một số dự án trọng điểm cấp bách, mang tính đột phá triển khai trong nhiệm kỳ 2021 – 2025

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?