HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,136

Ngày đăng: 21/01/2021

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hướng về đại hội Đảng toàn quốc, đảng viên và cử tri cả nước bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng thời Đại hội sẽ bầu đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đưa đất nước phát triển, vững bước đi lên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?