PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,184

Ngày đăng: 20/01/2021

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhằm xác định và thảo luận những thách thức, khó khăn mà các tỉnh/thành phố phải đối mặt trên phương diện tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như đưa ra các giải pháp trong việc vận dụng khái niệm về đô thị có khả năng chống chịu và phục hồi với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Sáng nay, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức hội thảo “Giải pháp xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?