CẦN TẠO KHUNG PHÁP LÝ CỤ THỂ CHO QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CHỈ TIÊU GDP VÀ GRDP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,140

Ngày đăng: 25/10/2021

CẦN TẠO KHUNG PHÁP LÝ CỤ THỂ CHO QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CHỈ TIÊU GDP VÀ GRDP

Trong buổi thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã nhận được những ý kiến đóng góp của các chuyên gia chuyên ngành thống kê của tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?