CẦN THIẾT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,052

Ngày đăng: 25/10/2021

CẦN THIẾT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Việc sửa đổi, bổ sung 6 điều của bộ luật tố tụng hình sự lần này là cần thiết, nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác điều tra, xử lý tội phạm, cũng như lộ trình hội nhập quốc tế. Đây là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Tiến Nam đoàn Quảng Bình trong phiên thảo luận sáng nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?