CẦN XEM XÉT KĨ ĐỂ LUẬT THỐNG KÊ PHÙ HỢP HƠN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,181

Ngày đăng: 26/10/2021

CẦN XEM XÉT KĨ ĐỂ LUẬT THỐNG KÊ PHÙ HỢP HƠN

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thống kê, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận cũng bày tỏ một số quan điểm liên quan đến dự án luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?