ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,190

Ngày đăng: 26/10/2021

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Tại Bình Phước thảo luận tại tổ về Dự thảo luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đề nghị phải có quy định cụ thể, rõ ràng để bảo vệ quyền lợi người mua bảo hiểm, bổ sung đầy đủ ác quy định về bảo hiểm vi mô và bảo hiểm cháy nổ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?