ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ GIANG THẢO LUẬN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,148

Ngày đăng: 25/10/2021

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ GIANG THẢO LUẬN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại điểm cầu của tỉnh Hà Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến bổ sung một số chỉ tiêu thống kê liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?