ĐOÀN ĐBQH HẢI PHÒNG THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,141

Ngày đăng: 26/10/2021

ĐOÀN ĐBQH HẢI PHÒNG THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Tại điểm cầu Hải phòng, các đại biểu đều cơ bản tán thành với nội dung tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Tuy nhiên cũng đưa ra ý kiến góp ý về 1 số nội dung nhằm thống nhất với các luật khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?