HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢI BAO QUÁT MỌI LĨNH VỰC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,140

Ngày đăng: 25/10/2021

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢI BAO QUÁT MỌI LĨNH VỰC

Từ điểm cầu tỉnh Bình Định, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy đoàn ĐBQH Bình Định nhận định cơ quan chủ trì thẩm tra dự án sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thống kê cần tiếp tục rà soát nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bao quát trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?