HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÊN BẮT ĐẦU TỪ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,114

Ngày đăng: 25/10/2021

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÊN BẮT ĐẦU TỪ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian qua, cùng với những đột phá của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và những cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đã thúc đẩy các doanh nghiệp tự tin sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid – 19, các chuyên gia cho rằng, cách hỗ trợ đầu tiên và tiên quyết chính là tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, loại bỏ các thủ tục, giấy phép con.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?