LUẬT ĐIỆN ẢNH SỬA ĐỔI: ĐẶT HÀNG HAY ĐẤU THẦU?

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,067

Ngày đăng: 24/10/2021

LUẬT ĐIỆN ẢNH SỬA ĐỔI: ĐẶT HÀNG HAY ĐẤU THẦU?

Thảo luận tại tổ sáng 23/10, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần nhìn nhận điện ảnh dưới góc độ vừa là ngành nghệ thuật sáng tạo, vừa là ngành kinh tế; đặt ngành công nghiệp điện ảnh trong tổng hòa mối quan hệ với nhiều ngành nghề khác và trong môi trường công nghệ số; khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội phát triển ngành điện ảnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?