LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI: TIỆM CẬN CÁC THÔNG LỆ TỐT CỦA THẾ GIỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,230

Ngày đăng: 25/10/2021

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI: TIỆM CẬN CÁC THÔNG LỆ TỐT CỦA THẾ GIỚI

Trước đó, sáng nay, thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đều có đánh giá chung chất lượng dự án Luật kinh doanh bảo hiểm trình Quốc hội lần này đã được nâng lên, nội dung tiếp thu rất nhiều, nội dung còn ý kiến khác nhau không nhiều. Trước đây, khi dự luật mới được đưa ra thì các doanh nghiệp nước ngoài, các hiệp hội kinh doanh băn khoăn, lo ngại về nhiều vấn đề nhưng “đến nay, đều đã được tháo gỡ”, các quy định trong dự thảo Luật đã tiệm cận thông lệ tốt của quốc tế, bảo đảm phát triển thị trường bảo hiểm bền vững, đáp ứng yêu cầu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?