NÂNG CẤP VIỆC KÊ KHAI, THỐNG KÊ BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,235

Ngày đăng: 26/10/2021

NÂNG CẤP VIỆC KÊ KHAI, THỐNG KÊ BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ

Thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đã có 25 lượt ý kiến Đại biểu Quốc hội phát biểu tại nhà Quốc hội và tại các Đoàn ở địa phương. Đa số ý kiến thống nhất cao với dự thảo Luật, cho rằng những nội dung sửa đổi, bổ sung là cần thiết để phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?