NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH VỀ SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,207

Ngày đăng: 25/10/2021

NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH VỀ SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đa số các ý kiến đồng ý với những quy định về bảo hiểm nông nghiệp, tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng: Bảo hiểm nông nghiệp cần thêm điều kiện về sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?