NHIỀU ĐỀ XUẤT BỔ SUNG VỀ DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,240

Ngày đăng: 26/10/2021

NHIỀU ĐỀ XUẤT BỔ SUNG VỀ DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội bày tỏ tán thành việc sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm, trong đó nhấn mạnh, việc sửa đổi này sau 20 năm sẽ giúp tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc để thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Ngoài ra, các Đại biểu Quốc hội cũng đề xuất bổ sung thêm một số điều trong Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), như bảo hiểm phòng cháy chống cháy nổ, hay bảo hiểm trong nông nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?