QUỐC HỘI NỖ LỰC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,050

Ngày đăng: 25/10/2021

QUỐC HỘI NỖ LỰC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Hôm nay, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo về Tăng cường vai trò của các nghị sĩ các nước thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong tiến trình thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về quyền con người theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Tổ chức quốc tế pháp ngữ (OIF), Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (HCDH) phối hợp tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?