RÀ SOÁT CÂN ĐỐI SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TRONG DỰ ÁN SỬA ĐỔI LUẬT THỐNG KÊ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,652

Ngày đăng: 25/10/2021

RÀ SOÁT CÂN ĐỐI SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TRONG DỰ ÁN SỬA ĐỔI LUẬT THỐNG KÊ

Chiều nay, thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, các đại biểu Quốc hội khẳng định: Cần rà soát và cân đối số lượng chỉ tiêu trong dự án luật để công tác thống kê tới đây có thể cung cấp thông tin thống kê chính xác, giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; xây dựng cơ sở pháp lý về thống kê.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?