SỚM KHẮC PHỤC BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 16,042

Ngày đăng: 24/10/2021

SỚM KHẮC PHỤC BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Cần sớm khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng hiện nay như: Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua chưa đồng đều ở các vùng, miền và các thành phần kinh tế. Một số nơi phong trào thi đua mang tính hình thức. Đây là một trong những vấn đề được các ĐBQH tỉnh Cao Bằng đề cập tại buổi thảo luận tổ ngày 23/10.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?