SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TƯƠNG THÍCH VỚI HIỆP ĐỊNH CPTPP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,156

Ngày đăng: 25/10/2021

SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TƯƠNG THÍCH VỚI HIỆP ĐỊNH CPTPP

Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự, tại điểm cầu Lâm Đồng, đại biểu Nguyễn Tạo bày tỏ quan tâm đến việc sửa đổi các điều khoản cần thống nhất, đồng bộ với Hiệp định CPTPP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?