TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA DO BẤT KHẢ KHÁNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ LỌT TỘI PHẠM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,237

Ngày đăng: 25/10/2021

TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA DO BẤT KHẢ KHÁNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ LỌT TỘI PHẠM

Sáng 25/10, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bổ sung việc tạm đình chỉ trong giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố...được nhiều Đại biểu góp ý và tranh luận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?