THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,104

Ngày đăng: 26/10/2021

THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Tại Vĩnh Long, cho ý kiến về Dự án luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) các đại biểu Đoàn Vĩnh Long đã cho ý kiến liên quan đến: việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động sau khi Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bảo hiểm phá sản; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, gian lận, trục lợi kinh doanh bảo hiểm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?