YÊN BÁI THẢO LUẬN TỔ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH VÀ DỰ ÁN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,303

Ngày đăng: 24/10/2021

YÊN BÁI THẢO LUẬN TỔ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH VÀ DỰ ÁN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI)

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Điện ảnh(sửa đổi) và Luật Thi đua, khen thưởng(sửa đổi), Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ. Tham gia thảo luận, các đại biểu của tỉnh Yên Bái đã có nhiều ý kiến vào các dự án Luật sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?