BAN KINH TẾ HĐND TỈNH SƠN LA THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ 16, KHOÁ XIV

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,156

Ngày đăng: 06/03/2021

BAN KINH TẾ HĐND TỈNH SƠN LA THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ 16, KHOÁ XIV

Tại hội nghị, Các đại biểu đã cho ý kiến vào các tờ trình: Đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc hồ sông Đà và liên huyện dọc quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2); dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh một số dự án đầu tư và dự thảo Nghị quyết thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn 2).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?