BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH SƠN LA THẨM TRA VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ 16, KHOÁ XIV

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,457

Ngày đăng: 04/03/2021

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH SƠN LA THẨM TRA VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ 16, KHOÁ XIV

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, khoá XIV, Ban pháp chế - HĐND tỉnh Sơn La đã họp thẩm tra và lấy ý kiến vào báo cáo nhiệm kỳ của UBND tỉnh khoá XIV; báo cáo của ngành kiểm sát và Toà án nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến trình tại kỳ họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?