XÂY DỰNG MỘT NỀN GIÁO DỤC MỞ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,312

Ngày đăng: 06/03/2021

XÂY DỰNG MỘT NỀN GIÁO DỤC MỞ

Xây dựng xã hội học tập đáp ứng các mục tiêu xây dựng và phát triển con người, nguồn nhân lực cao trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đã được ghi trong NQ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức hội thảo về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?