GIA LAI TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 5,882

Ngày đăng: 07/04/2021

GIA LAI TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thời gian qua, các địa phương của tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và phát huy quyền, nghĩa vụ của mình trong quá trình tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?