75 NGHÌN TỶ ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,198

Ngày đăng: 23/07/2021

75 NGHÌN TỶ ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tiếp tục kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá 15, chiều nay Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, theo đó, dự kiến Nhà nước sẽ dành 75.000 tỷ đồng trong đó nguồn vốn Trung ương là 48.000 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 12.690 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo với đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi toàn quốc, chú trọng địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?