CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,204

Ngày đăng: 24/07/2021

CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thảo luận tại Tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cho rằng trong giai đoạn tới, diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 sẽ còn tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, dự kiến thu NSNN khó khăn, chính vì vậy, Chính phủ cần cân đối, phân bổ vốn hợp lý cho chương trình mục tiêu Quốc gia quan trọng này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?