CHẬM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO VƯỚNG GPMB

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,211

Ngày đăng: 26/07/2021

CHẬM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO VƯỚNG GPMB

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?