CỤM Ý KIẾN ĐBQH VỀ RÚT NGẮN KỲ HỌP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,201

Ngày đăng: 25/07/2021

CỤM Ý KIẾN ĐBQH VỀ RÚT NGẮN KỲ HỌP

Thưa quý vị. Ngày 24/7, với 477/480 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua chương trình kỳ họp thứ nhất điều chỉnh, theo đó, Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28/07 (dự kiến ban đầu là ngày 31/07). Việc điều chỉnh này là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay đã nhận được nhiều sự tán thành của ĐBQH và cử tri cả nước. Phóng viên THQHVN ghi nhận ý kiến ĐBQH về sự điều chỉnh chương trình kỳ họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?