ĐỒNG Ý BỐ TRÍ HƠN 39 NGHÌN TỶ CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,160

Ngày đăng: 24/07/2021

ĐỒNG Ý BỐ TRÍ HƠN 39 NGHÌN TỶ CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tán thành phương án bố trí vốn ngân sách trung ương cho Chương trình là 39.632 tỷ đồng, nhưng UB kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị, trong quá trình điều hành, căn cứ điều kiện thực tế, Chính phủ tiếp tục cân đối vốn ngân sách trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?