KHẮC PHỤC HẠN CHẾ VỀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC TRONG GIẢM NGHÈO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,142

Ngày đăng: 23/07/2021

KHẮC PHỤC HẠN CHẾ VỀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC TRONG GIẢM NGHÈO

Một trong các lý do của Việc cần thiết xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ chỉ ra là thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030: “Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”. Do đó Chính phủ dự kiến về nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn này là 75.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh tác động của dịch covid 19, nguồn thu ngân sách Nhà nước, cũng như địa phương bị ảnh hưởng thì việc bố trí, phân bổ và sử dụng nguồn lực cần phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tránh dàn trải, trùng lắp đối tượng, địa bàn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?