MINH BẠCH, CÔNG KHAI TRONG PHÂN BỔ VỐN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,254

Ngày đăng: 24/07/2021

MINH BẠCH, CÔNG KHAI TRONG PHÂN BỔ VỐN

Tại phiên họp tổ sáng nay thảo luận về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các đại biểu Quốc hội cho rằng: Việc thực hiện phân bổ nguồn lực đầu tư công, bảo đảm tính công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?