NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,114

Ngày đăng: 25/07/2021

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, một số địa phương cho biết vẫn đang quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?