QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2022

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,156

Ngày đăng: 25/07/2021

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2022

Với 475/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?