TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC CHÍNH PHỦ QUYẾT LIỆT PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,122

Ngày đăng: 25/07/2021

TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC CHÍNH PHỦ QUYẾT LIỆT PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

Trước yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ cần linh động, chủ động hơn, mạnh mẽ hơn trong điều hành để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, trong một số tình huống Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần phải ban hành những biện pháp cần thiết, linh hoạt mà chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí khác với các quy định của luật để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?