TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG TRỌNG ĐIỂM, KHÓ KHĂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,262

Ngày đăng: 25/07/2021

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG TRỌNG ĐIỂM, KHÓ KHĂN

"Ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cao v.v.v... nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam với thị trường trong và ngoài nước.", đây là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?