XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HƯỚNG ĐẾN VIỆC NGÀY CÀNG NÂNG CAO SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,175

Ngày đăng: 24/07/2021

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HƯỚNG ĐẾN VIỆC NGÀY CÀNG NÂNG CAO SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN

Hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững là nền tảng để thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững. Mục tiêu cao nhất xây dựng nông thôn mới là mang lại sinh kế và đời sống người dân ngày càng được nâng cao là quan điểm được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ vào chiều nayvề chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?