CẦN GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC VỤ VIỆC TRÁNH KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN KÉO DÀI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,635

Ngày đăng: 23/09/2021

CẦN GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC VỤ VIỆC TRÁNH KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN KÉO DÀI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?