CHUYỂN TRÊN 14.600 TỶ VÀO DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐỂ CHI CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,246

Ngày đăng: 23/09/2021

CHUYỂN TRÊN 14.600 TỶ VÀO DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐỂ CHI CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?